Varför ett projekt om strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag


I projektet Fjärrvärmens affärsmodeller identifierades fyra viktiga utmaningar för fjärrvärmebranschen. En av dessa var verksamheternas kostnadsstruktur. Till skillnad från många andra infrastukturleverantörer och processindustrier så har fjärrvärmen unika egenskaper som gör att dess kostnadsstruktur är extra känslig för förändringar.

Två av dessa är:

• verksamhetens platsbundenhet, som gör att det inte går att flytta produktionen till mer fördelaktiga lokaliseringar och

• produktens homogena karaktär, som gör att det är svårt att differentiera erbjudandet och prissättningen.

 

Fjärrvärmen säljs i konkurrens med flera andra uppvärmningsalternativ samtidigt som det uppfattas inneha en monopol-liknande ställning vilket sammantaget utmanar såväl verksamhetens kostnadsnivå som dess pris mot kund. Mot denna bakgrund är det betydelsefullt att fjärrvärmebolagen idag har såväl kunskap som processer för att säkerställa en effektiv resurs- och kapitalbindning över tid.